Tens dubtes? Truca'ns al  93 881 48 45  |  Envia'ns un Whatsapp  606 23 95 52

Protecció de dades de caràcter personal segons el RGPD

Montserrat Mur Pérez, en aplicació de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, informa que les dades personals que es recullen a través dels formularis del lloc web: https://servimur.cat, s'inclouen en els fitxers automatitzats específics d'usuaris dels serveis de Montserrat Mur Pérez.

La recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat el manteniment de la relació comercial i l'acompliment de tasques d'informació, formació, assessorament i altres activitats pròpies de Montserrat Mur Pérez.

Aquestes dades únicament seran cedides a aquelles entitats que siguin necessàries amb l'únic objectiu de donar compliment a la finalitat anteriorment exposada.

Montserrat Mur Pérez adopta les mesures necessàries per garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades d'acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i de Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquests, i derogant l'antiga LOPD, la nova Llei Orgànica 3/2018, de 5 desembre, de Protecció de dades i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD).

L'usuari podrà en qualsevol moment exercir els drets d'accés, oposició, rectificació, cancel·lació, limitació i portabilitat reconeguts en el citat Reglament (UE). L'exercici d'aquests drets pot realitzar el mateix usuari a través del correu electrònic: marqueting[at]servimur.cat o a l'adreça: carrer Ató Bisbe 4 local E, 08500 - Vic (Barcelona)

L'usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes, i es compromet a mantenir-les actualitzades, comunicant els canvis a Montserrat Mur Pérez.

Finalitat del tractament de les dades personals

Amb quina finalitat tractarem les teves dades personals?

Montserrat Mur Pérez, tractà les teves dades personals recaptades a través del lloc web: https://servimur.cat, amb les següents finalitats:

  • 1. En cas de contractació dels béns i serveis oferts a través d'https://servimur.cat, per mantenir la relació contractual, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora del servei.
  • 2. Enviament d'informació sol·licitada a través dels formularis disposats a https://servimur.cat
  • 3. Remetre butlletins d'informació (newsletters), així com comunicacions comercials de promocions i / o publicitat de servimur.cat i del sector.

Et recordem que pots oposar-te a l'enviament de comunicacions comercials per qualsevol via i en qualsevol moment, remetent un correu electrònic a l'adreça abans esmentada.

Els camps d'aquests registres són d'ompliment obligatori, sent impossible realitzar les finalitats expressades si no s'aporten aquestes dades.

Quant temps es conserven les dades personals recollides?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o no demanis la seva supressió i durant el termini pel qual es puguin derivar responsabilitats legals pels serveis prestats.

Legitimació

El tractament de les teves dades es realitza amb les següents bases jurídiques que legitimen el mateix:

  • 1. La sol·licitud d'informació i / o la contractació dels serveis de Montserrat Mur Pérez, els termes i condicions es posaran a la teva disposició en tot cas, de forma prèvia a una eventual contractació.
  • 2. El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, en tant que et vam informar posant a la teva disposició la present política de privacitat, que després de la lectura d'aquesta, en cas d'estar conforme, pots acceptar mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, com el marcat d'una casella disposada a l'efecte.

En cas que no ens facilitis les teves dades o el facis de forma errònia o incompleta, no podrem atendre la teva sol·licitud, resultant del tot impossible proporcionar la informació sol·licitada o dur a terme la contractació dels serveis.

Destinataris

Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a Montserrat Mur Pérez, llevat obligació legal.

Com encarregats de tractament, tenim contractats als següents proveïdors de serveis, havent-se compromès al compliment de les disposicions normatives, d'aplicació en matèria de protecció de dades, en el moment de la seva contractació:

* Nota: Per a visualitzar el contingut de la següent pàgina serà requisit previ omplir els encarregats de tractament. Aquest tràmit ho pot fer en la pestanya "ENCARREGATS" i posteriorment fent clic al botó "+ Nou encarregat".

Dades recopilades per usuaris dels serveis

En els casos en què l'usuari inclogui fitxers amb dades de caràcter personal en els servidors d'allotjament compartit, Montserrat Mur Pérez no es fa responsable de l'incompliment per part de l'usuari de l'RGPD.

Retenció de dades en conformitat a la LSSI

Montserrat Mur Pérez informa que, com a prestador de servei d'allotjament de dades i en virtut del que estableix la Llei 34/2002 d'11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), reté per un període màxim de 12 mesos la informació imprescindible per identificar l'origen de les dades allotjades i el moment en què es va iniciar la prestació de servei. La retenció d'aquestes dades no afecta el secret de les comunicacions i només podran ser utilitzats en el marc d'una investigació criminal o per a la salvaguarda de la seguretat pública, posant-se a disposició dels jutges i / o tribunals o del Ministeri que així els requereixi.

La comunicació de dades a les Forces i Cossos de l'Estat es farà en virtut al que disposa la normativa sobre protecció de dades personals.

Drets de la propietat intel·lectual https://servimur.cat/

Montserrat Mur Pérez és titular de tots els drets d'autor, propietat intel·lectual, industrial, know how i tots els altres drets guardaran relació amb els continguts de la pàgina web https://servimur.cat i els serveis oferts en aquesta, així com dels programes necessaris per a la seva implementació i la informació relacionada.

No es permet la reproducció, publicació i/o ús no estrictament privat dels continguts, totals o parcials, de la pàgina web https://servimur.cat sense el consentiment previ i per escrit.

Propietat intel·lectual del programari

L'usuari ha de respectar els programes de tercers posats a la seva disposició per Montserrat Mur Pérez, tot i ser gratuïts i / o de disposició pública.

Montserrat Mur Pérez disposa dels drets d'explotació i propietat intel·lectual necessaris del programari.

L'usuari no adquireix cap dret o llicència pel servei contractat, sobre el programari necessari per a la prestació de servei, ni tampoc sobre la informació tècnica de seguiment del servei, excepció feta dels drets i llicències necessaris per al compliment dels serveis contractats i únicament durant la durada d'aquests.

Per a tota actuació que excedeixi el compliment del contracte, l'usuari necessita autorització per escrit per part de Montserrat Mur Pérez, quedant prohibit a l'usuari accedir, modificar, visualitzar la configuració, estructura i fitxers dels servidors propietat de Montserrat Mur Pérez, assumint la responsabilitat civil i penal derivada de qualsevol incidència que es pogués produir en els servidors i sistemes de seguretat com a conseqüència directa d'una actuació negligent o maliciosa per part seva.

Propietat intel·lectual dels continguts allotjats

Es prohibeix l'ús contrari a la legislació sobre propietat intel·lectual dels serveis prestats per Montserrat Mur Pérez i, en particular de:

  • La utilització que resulti contrària a les lleis espanyoles o que infringeixi els drets de tercers.
  • La publicació o la transmissió de qualsevol contingut que, segons el parer de Montserrat Mur Pérez, resulti violent, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori.
  • Els cracks, números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri drets de la propietat intel·lectual de tercers.
  • La recollida i / o utilització de dades personals d'altres usuaris sense el seu consentiment exprés o contravenint el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i de Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes.
  • La utilització de servidor de correu del domini i de les adreces de correu electrònic per a l'enviament de correu massiu no desitjat.

L'usuari té tota la responsabilitat sobre el contingut de la seva web, la informació transmesa i emmagatzemada, els enllaços d'hipertext, les reivindicacions de tercers i les accions legals en referència a propietat intel·lectual, drets de tercers i protecció de menors.

L'usuari és responsable respecte a les lleis i reglaments en vigor i les regles que tenen a veure amb el funcionament del servei en línia, comerç electrònic, drets d'autor, manteniment de l'ordre públic, així com a principis universals d'ús d'Internet.

L'usuari indemnitzarà Montserrat Mur Pérez per les despeses que generés la imputació de Montserrat Mur Pérez en alguna causa que fos responsabilitat a l'usuari, inclosos honoraris i despeses de defensa jurídica, fins i tot en el cas d'una decisió judicial no definitiva.

Protecció de la informació allotjada

Montserrat Mur Pérez realitza còpies de seguretat dels continguts allotjats en els seus servidors, però no es responsabilitza de la pèrdua o l'esborrat accidental de les dades per part dels usuaris. De la mateixa manera, no garanteix la reposició total de les dades esborrades pels usuaris, ja que les dades esmentades podrien haver estat suprimits i / o modificats durant el període de temps transcorregut des de l'última còpia de seguretat.

Els serveis oferts, excepte els serveis específics de backup, no inclouen la reposició dels continguts conservats en les còpies de seguretat realitzades per Montserrat Mur Pérez, quan aquesta pèrdua sigui imputable a l'usuari; en aquest cas, es determinarà una tarifa d'acord amb la complexitat i volum de la recuperació, sempre prèvia acceptació de l'usuari.

La reposició de dades esborrades només està inclosa en el preu del servei quan la pèrdua del contingut sigui deguda a causes atribuïbles a Montserrat Mur Pérez.

Comunicacions comercials

En aplicació de la LSSI. Montserrat Mur Pérez no enviarà comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o altre mitjà de comunicació electrònica equivalent que prèviament no haguessin estat sol·licitades o expressament autoritzades pels destinataris d'aquestes.

En el cas d'usuaris amb els quals hi hagi una relació contractual prèvia, Montserrat Mur Pérez sí que està autoritzat a l'enviament de comunicacions comercials referents a productes o serveis de Montserrat Mur Pérez que siguin similars als que inicialment van ser objecte de contractació amb el client.

En tot cas, l'usuari, després d'acreditar la seva identitat, podrà sol·licitar que no se li faci arribar més informació comercial a través dels canals d'atenció al client.